Sonnenburg / Słońsk
Een Europese plaats van Herdenking en Vorming over Vervolging en Verzet
Vertaling uit het Duits, zie
Konferenz Sonnenburg Berlin

 
Internationale Conferentie van de Berlijnse afdeling van de VVN-BDA en ‘Helle Panke’ op 5 december 2015, 10:00 tot 17:00 uur in het ‘Haus der Demokratie und Menschenrechte’ (Greifswalder Straße 4, 10405 Berlijn).

De Poolse stad Słońsk, voorheen Sonnenburg, gelegen op 100 km van Berlijn, heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen in het Duitse publieke discours (en dit van andere landen, nvdr) van herinnering. De strafinrichting van Sonnenburg, die gesloten werd in 1931 als gevolg van aanzienlijke structurele gebreken, was één van de grootste vroege concentratiekampen in de Pruisische staat in 1933. Als concentratiekamp was ze voor de nazi's een middel om de politieke oppositie te elimineren .

Naast Carl von Ossietzky, Erich Mühsam en Hans Litten, werden er vooral activisten van de KPD, SPD en de vakbonden opgesloten. Vanaf 1934 werd de strafinrichting opnieuw gebruikt als gevangenis, deze keer om Europese verzetsstrijders op te sluiten uit verschillende bezette landen. Na Hitler's "Night and Fog (Nacht und Nebel, nvdr)  richtlijn" in 1941 werden meer dan 1.500 verzetsstrijders uit West-Europa en Noorwegen gedeporteerd naar Sonnenburg.

Honderden stierven er van de honger, als gevolg van dwangarbeid of van de weigering van medische hulp. Kort voor de bevrijding door het Rode Leger, in de nacht van 30 januari 1945, vermoorde de SS 819 gevangenen uit verschillende Europese landen.

Het opnieuw bestuderen en beoordelen van de geschiedenis van het concentratiekamp en de strafinrichting van Sonnenburg maakt het mogelijk om nieuwe Europese perspectieven te openen voor jongeren wat betreft de herinnering aan de nazi-misdaden en de herdenking van het anti-fascistische verzet in heel Europa. Het kan ook richting geven aan de hedendaagse uitdagingen voor de samenleving en toegang geven tot het verzet tegen het historisch fascisme in Duitsland en bezet Europa.

In de afgelopen jaren heeft de Berlijnse afdeling van de VVN-BDA  intensieve inspanningen geleverd om de erkenning van Słońsk als een belangrijke Europese plaats van herinnering en herdenking te verzekeren. Een internationale werkgroep over de herdenking van de gevangenen van het concentratiekamp en de strafinrichting van Sonnenburg, aangesloten bij de VVN-BDA, deed een beslissende bijdrage aan de permanente tentoonstelling in het gereconstrueerde "Museum voor het martelaarschap van Medebewoners - Slachtoffers van het Hitler-regime in Słońsk / Sonnenburg ", die werd geopend op 30 januari 2015. De werkgroep heeft de inhoud verzorgd van de 15 tentoonstellingspanelen van de geschiedenis van Sonnenburg van 1933 tot 1945 en van de gerechtelijke follow-up. In samenwerking met historici, familieleden en vrijwilligers uit Polen, West-Europa, Noorwegen en Duitsland, werd een boek gepubliceerd over het onderwerp in het Duits en Pools.

Sonnenburg moet ontwikkeld worden als een plaats van bezinning en scholing van de jeugd van Duitsland, Polen en andere Europese landen. In collectieve workshops bestudeerden leerlingen van scholen in Słońsk en Fürstenwalde de geschiedenis van Sonnenburg en het heden van Słońsk. De resultaten van hun onderzoek worden gepresenteerd in een film, waarmee de conferentie wordt geopend. De centrale vraag van de conferentie zal zijn: "Hoe kunnen we de interesse van Europese jongeren opwekken voor de geschiedenis van vervolging en verzet, en een verband leggen tussen het verleden en de huidige uitdagingen".Tegelijkertijd zullen we de mogelijkheden en uitdagingen nagaan met betrekking tot onderwijs en herinnering op plaatsen van herdenking en geschiedenis: welke rol kunnen die plaatsen spelen in de problemen, behoeften, angsten en verwachtingen waarmee jongeren vandaag de dag worden geconfronteerd?

De huidige en toekomstige samenwerking met familieleden van ex-gevangenen, historici, geïnteresseerden, met Herdenkingsorganisaties in Polen, Frankrijk, België, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Luxemburg en Duitsland, maakt het mogelijk de individuele en collectieve herinnering te verbinden aan de huidige uitdagingen en sociale ontwikkelingen in Europa. Welke verantwoordelijkheid vloeit voort uit het gemeenschappelijk Europees verleden voor de behandeling van vluchtelingen, voor de noodzaak om racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden en voor de aanmoediging van mensen die actie ondernemen voor de mensenrechten in de Europese samenleving.

GESCHIEDENIS EN HERINNERING

10u00       Dr Hans Coppi, VVN-BDA Berlijn
                 Perspectieven voor Herinnering en Herdenking

10u15       "Sonnenburg - Słońsk - Zoeken naar sporen"
                 Een Pools-Duitse film van en met leerlingen van Słońsk en Fürstenwalde

11u00       Discussie met Ewelina Wanke, leerlingen van Słońsk en Fürstenwalde, Gerhard
                Eichin
(voormalig directeur van de Katholieke School Centre Bernhardinum Fürstenwalde)
                 en Artur Wysokiński (leraar in Słońsk)

Moderator: Amélie zu Eulenburg

Resultaten van het historisch onderzoek voor educatief werk

11u40       Christoph Gollasch, Centrum voor Onderzoek naar Antisemitisme aan de TU Berlijn
                Concentratiekamp Sonnenburg: Mogelijkheden voor historisch en pedagogisch werk

12u00       Frieder Böhne, VVN-BDA Berlijn
                De Sonnenburg Data-Base - Namen en plaatsen voor regionaal onderwijs en herdenking in
                Brandenburg

12u20       Julia Pietsch, Freie Universität Berlin
                Joodse gevangenen in Sonnenburg - Antisemitisme in het kader van "preventieve hechtenis"
                en politieke terreur

12u40       Daniel Queiser, VVN-BDA Berlijn
                Dwangarbeid, verzet en solidariteit in de strafinrichting Sonnenburg

13u00-13u40 Middagpauze

INTERNATIONALE PROJECTEN VOOR HERDENKING EN HERINNERING

13u40       Dr Katarzyna Woniak, Studie-Berlijn (PAN)
                Mogelijkheden voor een gemeenschappelijk Europees perspectief – De zaak van
                Sonnenburg / Słońsk

14u00       Thomas Hetzer, Duits-Poolse Jeugd Office (DPJW)
                Ervaringen van een DPJW als tussenpersoon: Excursies naar plaatsen van herinnering en
                de uitwisseling van jongeren in Polen

14u20        Magdalena Dźwigał, afdeling Wetenschappelijk Onderzoek bij IPN Szczecin
                 Mogelijkheden en uitdagingen van de historische opleiding aan het Instituut voor Nationale
                 Herinnering (IPN) in Polen

14u40        Kamil Majchrzak, Berlijn VVN-BDA
                 Ervaringen uit trilaterale jongerenuitwisseling: Herinnering en antiracisme-activiteiten in
                 Buchenwald

15u00-15u30 Koffiepauze

15u30-17u00
Paneldiscussie

Internationale ervaringen voor herdenking en educatief werk met jongeren

Thomas VH Hagen, Stiftelsen Arkivet Kristiansand (Noorwegen), Jan Hertogen, Vriendenkring-Amicale Sonnenburg (België), Dr. Matthias Heyl, Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück (Duitsland), Dr. Laurent Thiery, La Coupole, Centre d'Histoire et de Mémoire du Nord - Pas-de-Calais, St. Omer (Frankrijk)

Moderator: Dr. Sylvia de Pasquale

Plaats

Haus der Demokratie und Menschenrechte (Robert-Havemann-Hall), Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin (tram 4, bus 200, 124), halte "Am Friedrichshain")

Een conferentie van de Internationale Werkgroep over de herdenking van de gevangenen van het concentratiekamp en de strafinrichting van Sonnenburg, verbonden aan de Berlijnse afdeling van de Vereniging van Vervolgden van het Nazi-regime - Federatie van Antifascisten (VVN-BDA) ism Helle Panke eV - Rosa-Luxemburg Stichting en het Haus der Demokratie und Menschenrechte.

Kosten: 7,50 € of 4 € aan verminderd tarief, inbegrepen koffie en lunch

Inschrijving vereist: info@helle-panke.de of 0049 30 47538724 of door te schrijven naar "Helle Panke" eV, Kopenhagener Str. 76, D-10405 Berlin