Vriendenkring - Amicale Sonnenburg
 
Nederlands
- Français
 

Op het beeld klikken voor
een vergroting met legende

  

Brief 21-11-2015 - Pour la version en français, voir Français
 
Belangrijk: De herdenking in Slonsk zal op 29 januari 2016 plaats vinden

Beste,

Enkele tijd geleden stuurden we jullie een mail voor aansluiting bij of ondersteuning van de Vriendenkring Sonnenburg. Meteen zeggen dat de aandacht ook zal uitgaan naar Belgische gevangenen in andere gevangenissen onder het nationaal-socialisme zoals Wolfenbüttel (waar vroeger ook een Vriendenkring bestond), Brandenburg-Görden, Gross-Strehlitz, Rote Ochse in Halle ad Saale, Bayreuth, Keulen, Aken, Essen, Lingen enz.

Tot nu toe hebben 4 familieleden, 4 ondersteuners en 6 geïnteresseerden waarvan 2 uit Nederland, zich opgegeven voor de Vriendenkring Sonnenburg. Wie nog de zorg wil opnemen voor de herinnering aan de slachtoffers van het nationaalsocialisme in de NS-gevangenissen, meer speciaal Sonnenburg en de hierboven vernoemde of andere gevangenissen kan zich nog altijd melden, zie Vriendenkring en Amicale. Gelieve ook op te geven voor welke NS-gevangenis(sen) de familiale band, de ondersteuning of interesse vooral geldt.

De herdenking in Slonsk zal op 29 januari 2016 plaats vinden, zo werd ons op 20/11/2015 langs mail gemeld door
Anita Botor van het museum in Slonsk. Het concrete verloop wordt pas begin december 2015 meegedeeld. De vraag is gesteld aan de Belgische diplomatie in Polen om aanwezig te zijn op de herdenking in Slonsk. Het antwoord wordt nog afgewacht.

Intussen heeft de VVN-BdA de Vereinigung der Verfolgten des Naziregime- Bund der Antifascitinnen und Antifascisten een conferentie over Sonnenburg gepland op 5 december in Berlijn. Het programma is te zien op www.sonnenburg.be of te vinden langs een van volgende linken:
 
- Nederlands - Een Europese plaats van Herdenking en Vorming over Vervolging en Verzet
- Français - Un centre européen de mémoire et d’enseignement sur la persécution et la résistance
- English - A European Place of Commemoration and Education on Persecution and Resistance
- Deutsch -  Ein europäischer Gedenk- und Lernort zu Verfolgung und Widerstand
- Polskim - Europejskie miejsce pamięci i nauki o prześladowaniach i ruchu oporu
 
Iedereen is hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie. Gezien we maar laattijdig op de hoogte waren, zijn wij maar laattijdig ingeschreven in het het panel in de namiddag. We zullen niet nalaten verslag uit te brengen over deze conferentie en de voorstellen die we er gedaan hebben tot oprichting van een Internationaal Comité voor de herdenking van Sonnenburg en van de andere NS-gevangenissen.

De Vriendenkring  Sonnenburg (en andere NS-gevangenissen) zal deelnemen aan de Rondetafelconferentie welke zal doorgaan in februari  2016 over de toekomst van de Vriendenkringen zoals aangekondigd in het Buchenwaldtijdschrift nr 2/2015. Dit tijdschrijft is een initiatief van de Vriendenkringen Bruchenwald, Esterwegen, Gross-Rosen en Dachau. Andere vriendenkringen of herinneringsinitiatieven kunnen zich nog melden voor de rondetafelconferentie vriendenkringen bij bulletin.buchenwald@hotmail.com. Wie namens de Vriendenkring Sonnenburg wil deelnemen aan de Rondetafelconferentie kan zich melden bij info@sonnenburg.be.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jan Hertogen,

namens de Vriendenkring Sonnenburg en andere NS-gevangennissen.
Voor alle correspondentie: info@sonnenburg.be

Website: www.sonnenburg.be