MUZEUM MARTYROLOGII' in Słońsk, Polen
Heropening van
de tentoonstelling over het
concentratiekamp
en de gevangenis van Sonnenburg


Muzeum Martyrologii:
Inhuldiging van de nieuwe permanente
tentoonstelling op deherdenkingsdag 30/01/ 2015


Gedenkteken voor de slachtoffers van het kamp
en
de
gevangenis van Sonnenburg 1933-1945

 
Herdenkingsplaten en een verzameling van foto’s
van
het museum en de tentoonstelling

 
Herdenkingsplaten

 


Een deel van de executiemuur met kogelinslagen,
het enige overblijfsel van de gevangenis.


Słońsk - een Europese herinneringsplaats

Op 30 januari 2015, 70 jaar na de executie van 819 gedetineerden van de gevangenis van Sonnenburg door de Duitse SS, werd de nieuwe permanente tentoonstelling over het concentratiekamp en de gevangenis van Sonnenburg - nu Słońsk in Polen - ingehuldigd.
 
De tentoonstelling is het resultaat van een Poolse samenwerking met de internationale groep van de studie en de herdenking van de gevangenis van Sonnenburg, verbonden aan de Berlijnse afdeling van de Vereniging van Vervolgden door het nazi-regime (VVN Berlijn). De tentoonstelling bestaat, naast de uitgestalde restanten uit de gevangenis, uit 25 informatiepanelen en diverse mediastations.
 
De presentatie van de geschiedenis van de gevangenis voor 1933 en de na-oorlogse herdenking tot vandaag, evenals de geschiedenis van het dorp Sonnenburg / Słońsk zijn een Poolse realisatie.
 
15 andere panelen en de aanvullende informatie in de mediastations behandelen de periode 1933-1945: de overdracht van de macht in 1933, de opsluiting van politieke tegenstanders in Sonnenburg vanaf april 1933, het lot van de politieke gevangenen en van de prominente gevangenen Carl von Ossietzky en Erich Mühsam, de ontneming van rechten, de vernederingen en het misbruik in de ‘hel van Sonnenburg '.
 
Ook het verhaal van Sonnenburg als strafinrichting vanaf 1934 wordt verteld. Vanaf 1942 werden er vele verzetsstrijders uit de bezette landen van West-Europa (Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland,…) en uit Noorwegen naar Sonnenburg gedeporteerd als NN-gevangene. Dit op basis van het zogenaamde deportatiedecreet 'Nacht und Nebel' dat bepaalde dat over de verblijfplaats van de gedeporteerden niets mocht gekend zijn.
 
De panelen informeren ook over het bloedbad van 30-31 januari 1945, over de doden en de overlevenden, en over de verantwoordelijken. Op een ander paneel wordt het gebrek aan vervolging en berechting toegelicht, de gerechtelijke procedure leidde tot bijkomende instellingen en schandalige vrijspraken. Daarnaast wordt nog bericht over de hervatting van het slapend onderzoek van de Commissie voor de Vervolging van Misdaden tegen de Poolse natie, op 24 februari 2014 in Sczecin.
 
Deze 15 panelen en informatiestations over de periode 1933-1945 zijn gemaakt door een internationale groep onder verantwoordelijkheid van Dr. Hans Coppi, voorzitter van de VVN Berlijn.

De vaste collectie kon worden gematerialiseerd door middel van informatie, foto's en documenten van familieleden van gevangenen, van historici, uit archieven en uit Poolse, Franse, Belgische, Luxemburgse, Nederlandse, Noorse en Duitse instellingen.

Complementair aan de tentoonstelling in Słońsk werden een bloemlezing van artikels over het kamp en de gevangenis van Sonnenburg en acht individuele verhalen gepubliceerd in Berlijn (in het Duits, een Poolse versie zal volgen):
Hans Coppi, Kamil Majchrzak (ed.), Das Konzentrationslager und Zuchthaus Sonnenburg,
Berlijn (Metropol), 2015, 240 pagina's.

 


Voor meer informatie:

 Muzeum Martyrologii ofiar Obozu Sonnenburg, Słońsk

Madame Domonika Pjotrowska-Kuipers
Ul. 3-go Lutego 54
66-436 Słońsk

Openingsuren: 11 h – 16 h
Vrij ingang, geleid bezoek op aanvraag
Email:
muzeum@slonsk.pl - www.muzeum.slonsk.pl

Informatie over Sonnenburg en andere herdenkingssites in Europa

Vereniging van vervolgden van het nazi-regime – Afdeling Berlijn (VVN Berlin), Email: berlin@vvn-bda.deFoto’s/tekst: Irmtraudt Kuß: (historica, lid van de internationale groep van studie en herdenking van het kamp en de gevangenis van Sonnenburg verbonden aan de Berlijnse sectie van de Vereniging van de Vervolgden van het nazi-régime (VVN Berlijn)

Berlin, 11-03-2015.